Bokslutskommuniké 2011

2012-02-16

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 860 Mkr (2 868)
  • Resultat per aktie före utspädning 1,63 kr (7,09)
  • Förslag till utdelning 5,50 kr per aktie (5,25)
  • Svag utveckling i innehaven under 2011, bättre under fjärde kvartalet
  • Omfinansiering av innehaven Stofa, SB Seating och Contex Group
  • Ratos-aktiens totalavkastning -32%

All information relaterad till bokslutskommunikén finns här.


Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås).


Stockholm den 16 februari 2012

Arne Karlsson
VD

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20