Bisnode förnyar strategiskt samarbete med D&B

2012-08-09

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Bisnode har förnyat sitt strategiska samarbete med Dun & Bradstreet (D&B), världens ledande aktör inom kreditinformation. Det förnyade avtalet har motsvarande villkor som det tidigare avtalet och ger Bisnode exklusivitet som återförsäljare och att utveckla internationella D&B-tjänster på elva europeiska marknader under de tio kommande åren.

- D&B har varit vår strategiska samarbetspartner de senaste åtta åren och vi är mycket nöjda med att vi nu förlängt vårt samarbete. Avtalet ger oss möjlighet att möta våra kunders ökade krav på globala lösningar och samtidigt utveckla lokala produkter baserad på internationell högkvalitativ data. Genom avtalet säkerställs en bibehållen försäljning inom Credit Solutions och skapar möjlighet också för tillväxt, säger Bisnodes VD Lars Pettersson.

Bisnode kommer att ha fortsatt ansvar att återförsälja och utveckla tjänster baserade på globala data och analyser från D&B på följande marknader: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien.

Bisnode är en ledande europeisk leverantör av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes informationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Verksamhet bedrivs i 17 länder runt om i Europa och koncernen har ca 3 000 anställda. Under 2011 omsatte Bisnode 4 310 Mkr och EBITA uppgick till 447 Mkr.

För ytterligare information:
Henrik Joelsson, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Lars Pettersson, CEO Bisnode, 070-517 28 02
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 073-380 22 63