Arcus-Gruppen förvärvar Aalborg m fl nordiska spritvarumärken

2012-07-13

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Arcus-Gruppen har tecknat avtal om att förvärva varumärkena Aalborg, Brøndums, Gammel Dansk och Malteser från Pernod Ricard. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till 103 MEUR (ca 880 Mkr). Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande.

Arcus-Gruppen är Norges ledande spritföretag och Nordens största vinleverantör genom Vingruppen, Vinordia, Excellars och Arcus Wine Brands. Bland gruppens varumärken finns Braastad Cognac, Linie Aquavit, Løiten och Vikingfjord Vodka. Produktion och tappning sker på Gjelleråsen, strax utanför Oslo, och antalet anställda uppgår till 470. Arcus-Gruppens omsättning 2011 uppgick till 2 072 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 146 Mkr.

- Arcus-Gruppen har vuxit starkt inom vinsegmentet i Sverige och Norge under senare år och är idag den största vinleverantören i Norden. Nu tar vi nästa steg och stärker även portföljen av spritvarumärken.
Detta är ett strategiskt viktigt förvärv som ökar Arcus-Gruppens storlek och marknadsnärvaro inom spritsegmentet betydligt, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Den förvärvade verksamheten består av varumärkena Aalborg, Brøndums, Gammel Dansk och Malteser samt en produktionsanläggning i Aalborg. De förvärvade varumärkena kommer att öka Arcus-Gruppens försäljning inom spritsegmentet med omkring 50% och ökar rörelseresultatet väsentligt.

- Arcus-Gruppens strategi är att bygga starka lokala nordiska varumärken och att göra nordisk akvavit än mer attraktiv internationellt. Vi har en lång tradition av att göra detta framgångsrikt i Norge och Sverige. Därför är vi mycket glada över att kunna öka vår närvaro i Danmark och Tyskland genom att komplettera vårt sortiment med starka och välkända varumärken såsom Aalborg och Gammel Dansk, säger Arcus-Gruppens VD Otto Drakenberg.

Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till 103 MEUR (ca 880 Mkr) och finansieras till största del genom lån i Arcus-Gruppen. Ratos tillskjuter eget kapital om maximalt 9 MEUR (ca 80 Mkr). Ratos ägarandel i Arcus-Gruppen uppgår till 83%. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och väntas slutföras senast i början av januari 2013.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Otto Drakenberg, VD Arcus-Gruppen, 070-864 55 04
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 073-380 22 63