MENY
Meny
Aktien 2018-12-14 17:29 RATOS B 24,30 SEK

Telefonkonferens 17 februari i samband med bokslutskommuniké

2011-02-14

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Torsdagen den 17 februari publicerar Ratos sin bokslutskommuniké för 2010. Rapporten offentliggörs ca kl 8.30.

Så snart rapporten offentliggjorts publiceras en intervju med VD Arne Karlsson på www.ratos.se.

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. Presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se.

 

För frågor vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20