Stofa förvärvar Canal Digital kabel-TV i Danmark

2011-01-07

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterföretag Stofa A/S har förvärvat den danska kabel-TV-verksamheten i Canal Digital för en köpeskilling (Enterprise Value) om ca 100 MDKK (120 Mkr). Säljare är Canal Digital AS, som ägs av Telenor. Ratos tillskjuter i samband med förvärvet kapital motsvarande hela köpeskillingen.

Stofa är en dansk triple-play-operatör (bredband, kabel-TV och telefoni) som förser ca 350 000 hushåll med kabel-TV och 140 000 av dessa även med bredband. Tjänsterna levereras i nära samarbete med 300 antennföreningar runt om i Danmark. Stofa har 450 anställda och omsatte 2009 1 024 MDKK med ett rörelseresultat (EBITA) om 92 MDKK. Huvudkontoret ligger i Horsens på Jylland.

Stofas förvärv avser enbart Canal Digitals danska kabelverksamhet. Under 2009 hade denna verksamhet 42 anställda och omsatte 383 MDKK. Canal Digital erbjuder triple-play-tjänster men en stor del av verksamheten är agentverksamhet, dvs förmedling av kanalutbud till antennföreningar i Danmark som tillsammans har ca 633 000 anslutna hushåll. Canal Digital har i dagsläget ca 56 000 abonnerande kunder (kabel-TV, bredband och telefoni). Som en del av affären har Stofa ingått ett avtal om distribution av TV-kanalen Canal 9 till sina kunder.

- Genom förvärvet stärker Stofa sin roll som den näst största aktören i Danmark inom kabel-TV, vilket möjliggör både en starkare relation till programbolagen samt ett utökat erbjudande till kunderna. Kundbasen breddas betydligt vilket ger oss en möjlighet att nå en större del av marknaden med Stofas produktutbud, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Ratos tillskjuter i samband med förvärvet kapital motsvarande hela köpeskillingen. Förvärvet är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och förväntas slutföras under första kvartalet 2011.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 070-379 79 79
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63