Ratos säljer Medisize till Phillips Plastics

2011-07-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


Ratos har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Medisize till Phillips Plastics Corporation för ca 99,8 MEUR (910 Mkr). Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om ca 40 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 4%. Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

Medisize är en internationell kontraktstillverkare specialiserad på hjälpmedel för dosering och administrering av läkemedel och medicinska förpackningar samt på utveckling, tillverkning och distribution av engångsprodukter i plast för anestesi och intensivvård. Medisize har 860 anställda och huvudkontoret ligger i Vanda i Finland.

Ratos förvärvade 2006 Medifiq Healthcare, tidigare en division i finländska Perlos-koncernen. Under 2008 förvärvades Medisize Medical, en division inom schweiziska Medisize Holding, och i samband med fusionen fick den nya koncernen namnet Medisize. Medisize omsatte under 2010 127,8 MEUR och hade ett rörelseresultat (EBITA) om 12,6 MEUR.

 

- Under de senaste åren har Medisize effektiviserat verksamheten och genomfört stora satsningar på säljorganisation och distribution. Medisize är en mycket konkurrenskraftig och lönsam nischaktör som tack vare sin höga kvalitet har fått utökat förtroende från de stora läkemedelsbolagen. Med det globala företaget Phillips Plastics som ny ägare kan Medisize nu ta nästa steg, mot större kontrakt och nya geografiska marknader, säger Ratos VD Arne Karlsson.


Försäljningspriset för 100% av aktierna (Equity Value) uppgår till ca 99,8 MEUR (910 Mkr) och företagsvärdet (Enterprise Value) till 127,5 MEUR (1 160 Mkr). Ratos exitvinst uppgår till ca 40 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i Medisize per 31 mars 2011. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bl a att påverkas av Ratos resultatandel från Medisize under tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) uppgår till ca 4%. Ratos ägarandel i Medisize är 98%.

Phillips Plastics Corporation är en global kontraktstillverkare av högteknologiska produkter samt special-tillverkade formgjutna plast- och metallprodukter. Phillips Plastics omsätter över 1,6 miljarder kronor och har ca 1 500 anställda.

Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande samt vissa andra villkor och väntas slutföras under tredje kvartalet.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63