Ratos erhåller 290 Mkr i utdelning från Inwido

2011-07-06

Ratos dotterföretag Inwido lämnar en utdelning om totalt 301 Mkr varvid Ratos erhåller 290 Mkr. Utdelningen har möjliggjorts av de senaste årens goda utveckling.

Inwido utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av fönster och dörrar till konsumenter, byggbolag och småhustillverkare. Verksamhet bedrivs i samtliga nordiska länder samt i Storbritannien, Irland, Polen och Ryssland. Elitfönster, SnickarPer, Tiivi, KPK, Lyssand och Allan Brothers är några av bolagets varumärken.

- 2009 gav Ratos ett kapitaltillskott till Inwido om 400 Mkr för att stärka balansräkningen efter de 30 tilläggsförvärv som dittills hade genomförts under vår innehavstid. Inwido har sedan dess haft en bra utveckling med goda kassaflöden vilket skapat en stark balansräkning som möjliggör den utdelning som nu genomförs, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Ratos förvärvade Inwido 2004 och idag är Inwido Nordens största fönster- och dörrtillverkare. 2010 uppgick omsättningen till 5 149 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 446 Mkr. Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 96%.

Utdelningen uppgår till totalt 301 Mkr och Ratos andel uppgår till 290 Mkr. Ratos koncernmässigt bokförda värde på Inwido kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Utdelningen påverkar inte Ratos-koncernens resultat. Inga ytterligare lån tas upp i Inwido i samband med utdelningen.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63