Ratos erhåller 130 Mkr i utdelning från Arcus

2011-03-25

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Arcus-Gruppen har beslutat att göra en omfinansiering om 220 MNOK och i samband därmed dela ut totalt 140 MNOK (cirka 160 Mkr), varav Ratos andel uppgår till cirka 130 Mkr. Omfinansieringen möjliggörs av de senaste årens goda utveckling.

Arcus-Gruppen är Norges ledande spritproducent och en av Nordens största vinleverantörer genom dotterföretagen Vingruppen, Vinordia och Arcus Wine Brands. Bland gruppens mer kända varumärken finns Braastad Cognac, Linie Aquavit, Løiten och Vikingfjord Vodka.

- Arcus-Gruppen har haft en mycket god resultatutveckling sedan vi förvärvade bolaget 2005. Balansräkningen är stark och kassaflödena goda vilket möjliggör den omfinansiering och utdelning som nu genomförs, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Utdelningen medför att Ratos koncernmässiga värde minskar med cirka 130 Mkr till 660 Mkr, baserat på det bokförda värdet per den 31 december 2010. Omfinansieringen har ingen resultatmässig effekt för Ratos.

Ratos ägarandel i Arcus-Gruppen uppgår till 83%.

 

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20