Ratos årsredovisning 2010 offentlig

2011-03-07

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 

Ratos årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som har efterfrågat denna information och kan även beställas via hemsidan.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknaspublicerassenast den 21 mars.

Årsstämman hålls tisdagen den 5 april 2011 kl.17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.

 

För ytterligare information kontakta:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20