Stofa förvärvar del av Canal Digital kabel-TV i Danmark

2011-10-31

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Stofa har förvärvat en del av Canal Digitals danska kabel-TV-verksamhet av Telenor. Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till 51 MDKK (ca 62 Mkr). Den förvärvade verksamheten omsatte 83 MDKK under 2010. Förvärvet finansieras med tillgängliga likvida medel i Stofa.

Förvärvet avser den renodlade kabel-TV-verksamheten i Canal Digital Danmark, som levererar TV- och internettjänster till 31 antennföreningar och deras medlemmar. Totalt har verksamheten cirka 20 000 anslutna kabel-TV-kunder, 20 000 bredbandskunder och 6 300 VoIP-kunder. Omsättningen uppgick 2010 till 83 MDKK och verksamheten har 9 anställda.

- Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra detta förvärv som har stora samordningsfördelar med vår befintliga verksamhet och även kommer att möjliggöra att vi når en större del av marknaden med våra tjänster, säger Stofas VD Klaus Høeg-Hagensen.

Köpeskillingen uppgår till 51 MDKK (ca 62 Mkr). Förvärvet finansieras med tillgängliga likvida medel i Stofa. Förvärvet slutförs den 31 oktober.

Stofa är en dansk triple-play-operatör (bredband, kabel-TV och telefoni) som förser cirka 350 000 danska hushåll med kabel-TV och 40% av dessa även med bredband. Tjänsterna levereras i nära samarbete med 300 antennföreningar runt om i Danmark. Härutöver säljer Stofa även direkt till slutabonnenter som erbjuds interaktiva TV-tjänster (betal-TV), bredband och IP-telefoni. Stofa har cirka 430 anställda och omsatte 2010 1 411 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 117 Mkr.

För ytterligare information:
Per Frankling, Investment Director Ratos, 08-700 17 80
Klaus Høeg-Hagensen, VD Stofa, +45 28 27 05 20
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20