Lars Pettersson ny VD för Bisnode

2011-11-10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Lars Pettersson har utsetts till VD och koncernchef för Ratos dotterbolag Bisnode och tillträder senast den 1 maj 2012. Lars Pettersson är idag VD för IT-företaget Ateas svenska verksamhet och även ledamot i Bisnodes styrelse.

Lars Pettersson har bred erfarenhet från IT-industrin och kommer närmast från Atea där han varit VD för den svenska verksamheten sedan 2005. Dessförinnan har Lars varit VD för Martinsson och QD. Lars Pettersson är född 1961 och utbildad civilekonom vid Umeå Universitet. Han är sedan våren 2011 ledamot i Bisnodes styrelse.

- Lars 20-åriga erfarenhet av att utveckla nya IT-baserade tjänster i nära samarbete med kunderna och att leverera resultat gör honom till en mycket lämplig VD för Bisnode. Lars främsta uppgift kommer vara att tillsammans med företagsledningen implementera den fastslagna strategin och affärsplanen och framför allt skapa organisk tillväxt, säger Bisnodes styrelseordförande Håkan Ramsin.

Lars Pettersson tillträder sin tjänst senast den 1 maj 2012 och efterträder Johan Wall som avgick som VD för Bisnode i början av oktober. Fredrik Åkerman, CFO och affärsområdeschef i Bisnode, är tillförordnad VD fram till och med att Lars Pettersson tillträder.

Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos intressebolag Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation. Bisnode är en av de ledande europeiska leverantörerna av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes informations-tjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Verksamhet bedrivs i 17 länder runt om i Europa.

För ytterligare information:
Henrik Joelsson, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Håkan Ramsin, Styrelseordförande Bisnode, 070-590 16 20
Lars Pettersson, tillträdande VD Bisnode, 070-517 28 02
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20