Contex Group säljer Z Corporation och Vidar till 3D Systems

2011-11-21

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Contex Group har tecknat avtal om att sälja dotterbolagen Z Corporation och Vidar Systems till amerikanska 3D Systems Corporation (NYSE:DDD). Försäljningspriset (enterprise value) uppgår till 137 MUSD (cirka 930 Mkr). I samband med att affären slutförs kommer större delen av de lån som finns i Contex Group att återbetalas och en utdelning på överskjutande belopp (cirka 340-470 Mkr) genomföras till ägarna.

Danska Contex Group är världsledande inom utveckling och tillverkning av avancerade 2D- och 3D-bildlösningar. Bolaget har tre dotterbolag: Contex, världens största tillverkare av scanners för stora bildformat, Vidar Systems, global marknadsledare inom bilddigitalisering för medicinska ändamål samt Z Corporation som tillverkar 3D-skrivare.

Under 2010 omsatte Contex Group 750 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 97 Mkr. Kvar i Contex Group finns dotterbolaget Contex A/S, världens största tillverkare av scanners för stora bildformat, som under 2010 hade ett rörelseresultat (EBITA) om cirka 32 Mkr och omsatte cirka 360 Mkr. Ratos förvärvade Contex Group från EQT 2007.

- Z Corporation är väl positionerat för en hållbar och lönsam tillväxt i och med att produkterna får ett allt bredare användningsområde. Som en del av 3D Systems får Z Corporation de bästa förutsättningarna att fortsätta växa, och bolaget kan med sin avancerade teknologi komplettera 3D Systems övriga produkt-erbjudande, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Försäljningspriset (enterprise value) uppgår till 137 MUSD (cirka 930 Mkr). Rearesultatet i Contex Group uppgår till cirka -50 Mkr, beräknat på det bokförda värdet per den 30 september 2011. Det slutliga rearesultatet kommer bl a att påverkas av resultatet från Z Corporation och Vidar Systems under tiden fram till affärens slutförande. När försäljningen är slutförd kommer större delen av lånen i Contex Group att återbetalas och en utdelning på överskjutande belopp (cirka 340-470 Mkr) att betalas ut till ägarna. Nettoskulden i Contex Group uppgick per 30 september till 635 Mkr. Ratos ägarandel i Contex Group är 99%.

Försäljningen är villkorad av sedvanliga villkor, inklusive berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

3D Systems Corporation (NYSE:DDD) tillhandahåller lösningar för 3D-utskrifter, prototypframställning och direkttillverkning för professionella användare och konsumenter. Under de första nio månaderna 2011 omsatte 3D Systems Corporation 161 MUSD och hade cirka 680 anställda.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20