Bisnode tecknar avtal om att sälja WLW

2011-12-23

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Bisnode har tecknat avtal om avyttring av bolaget "Wer liefert Was?"(WLW) i Tyskland, Schweiz och Österrike till tyska private equity-företaget Paragon Partners. Avyttringen är en del av Bisnodes strategi att fokusera på tillväxt och utveckling av kärnverksamheten. Försäljningspriset uppgår till 79 MEUR (ca 710 Mkr) och beräknas generera en reavinst i Bisnode om cirka 20 MEUR. I samband med att affären slutförs kommer Bisnode att genomföra en utdelning om cirka 215 Mkr till ägarna, varav Ratos andel uppgår till cirka 150 Mkr.

WLW, som erbjuder söktjänster online för företag, har en ledande marknadsposition i de tysktalande länderna. Företaget grundades 1932 och har cirka 200 anställda med huvudkontor i Hamburg. Omsättningen uppgick 2010 till 31,1 MEUR. Bisnode förvärvade WLW 2008.

"WLW har utvecklats väl de senaste fyra åren och har idag en god plattform för tillväxt som online-leverantör av söktjänster. Bisnodes strategi är att fokusera på utveckling och tillväxt av kärnverksamheten. Vi har därför beslutat att avyttra WLW då verksamheten har en annan affärsmodell och begränsade synergier med vår övriga verksamhet", säger Fredrik Åkerman, tillförordnad vd och koncernchef på Bisnode.

Försäljningspriset uppgår till 79 MEUR och enterprise value till 55,5 MEUR. Reavinsten i Bisnode beräknas uppgå till 20 MEUR. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på Bisnodes investering i WLW uppgår till ca 29%. Försäljningen beräknas slutföras under första kvartalet 2012. I samband med att affären slutförs kommer Bisnode att genomföra en utdelning om cirka 215 Mkr till ägarna, varav Ratos andel uppgår till cirka 150 Mkr.

Bisnode är en av de ledande europeiska leverantörerna av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes informationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Verksamhet bedrivs i 17 länder runt om i Europa. Ratos ägarandel uppgår till 70% och resterande 30% ägs av Bonnier.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 0703-79 79 79
Fredrik Åkerman, tillförordnad vd och koncernchef, 0704-15 23 65
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63