Euromaint renodlar och säljer Euromaint Industry

2011-10-17

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Euromaint har fattat ett strategiskt beslut att fokusera verksamheten på underhåll av tåg och har som ett led i detta tecknat avtal om att sälja dotterföretaget Euromaint Industry till Coor Service Management för cirka 100 Mkr (enterprise value).

Euromaint levererar kvalificerade underhållstjänster till industrin och spårtrafikbranschen. Verksamheten bedrivs i två dotterföretag, Euromaint Rail och Euromaint Industry. Euromaint finns på totalt 18 orter i Sverige och därutöver också i Tyskland, Belgien, Polen, Nederländerna och Lettland.

Euromaint Industry är verksamma inom industriellt underhåll och erbjuder kvalificerade tjänster för driftsäkerhet och produktionsoptimering samt automatiserad produktionsutrustning och komponentupparbetning. Euromaint Industry har ca 300 medarbetare och omsatte 2010 ca 360 Mkr.

- Styrelsen i Euromaint har fattat ett strategiskt beslut att fokusera verksamheten på underhåll av tåg. Avyttringen av Euromaint Industry är en naturlig följd av detta beslut. Euromaint kommer framgent att helt fokusera på att stärka underhållserbjudandet inom kärnverksamheten i Norden och övriga Europa, säger Euromaints styrelseordförande Hans Pettersson.

- Euromaint Industry har de senaste åren stärkt den strategiska positionen och utvecklat tjänsterna, trots en svag industriell konjunktur. Vi har under 2011 vunnit många nya order samt vänt verksamheten till lönsamhet och uppvisar under tredje kvartalet ett mycket starkt resultat. Coor Service Management kommer att ge Euromaint Industry de bästa förutsättningarna för fortsatt god utveckling och expansion, säger Nicklas Falk, VD Euromaint Industry.

Försäljningspriset (enterprise value) uppgår till cirka 100 Mkr. Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och väntas slutföras i början av december 2011.

Coor Service Management är en nordisk aktör inom servicetjänster och omsatte 2010 ca 6,3 miljarder kronor och har cirka 4 300 anställda i Norden.

För ytterligare information:

Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Hans Pettersson, Styrelseordförande Euromaint, +358 50 38 52 064
Nicklas Falk, VD Euromaint Industry, 070-762 50 34
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20