Otto Drakenberg utsedd till ny VD för Arcus-Gruppen

2011-02-10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Otto Drakenberg har utsetts till ny VD för Ratos dotterföretag Arcus-Gruppen från den 1 april 2011. Otto Drakenberg kommer närmast från Carlsberg där han varit VD för den svenska verksamheten.

Otto Drakenberg är 44 år, civilekonom från Stockholms Universitet och har haft ledande befattningar i flera internationella och konsumentnära företag, däribland Procter & Gamble, Goodyear Dunlop, Scandinavian Tobacco Company och Master Foods. Närmast kommer Otto Drakenberg från Carlsberg och en tjänst som VD för den svenska verksamheten. Han har därutöver även varit styrelseledamot i Sveriges Bryggerier och Returpack.

- Otto Drakenberg har bred erfarenhet från internationellt varumärkesbyggande och snabbrörliga konsumentprodukter, vilket gör honom till en mycket lämplig VD för Arcus-Gruppen. Vi i styrelsen är övertygade om att Otto tillsammans med ledningsgruppen och övriga medarbetare kommer att ytterligare stärka Arcus-Gruppens marknadsposition såväl i Norden som internationellt, säger Arcus-Gruppens styrelseordförande Kaare Frydenberg.

Otto Drakenberg tillträder sin tjänst den 1 april 2011 och efterträder Jan Tore Føsund som avgick som VD den 1 september 2010. Kaare Frydenberg har varit arbetande styrelseordförande sedan den 1 september 2010.

Arcus-Gruppen är Norges ledande spritproducent och en av Nordens största vinleverantörer genom Vingruppen, Vinordia och Arcus Wine Brands. Bland gruppens mer kända varumärken finns Braastad Cognac, Linie Aquavit och Vikingfjord Vodka. Ratos ägarandel uppgår till 83%.

 

För ytterligare information:
Susanna Campbell, Investment Director Ratos, 070-210 87 53
Kaare Frydenberg, Styrelseordförande Arcus-Gruppen, +47 95 89 21 85
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20
Otto Drakenberg, tillträdande VD Arcus-Gruppen, 070-864 55 04