Omfinansiering av Stofa - frigör ca 510 Mkr till Ratos

2011-12-23

Ratos har beslutat att genomföra en omfinansiering av dotterföretaget Stofa om 425 MDKK (cirka 515 Mkr), varvid Ratos erhåller en utdelning om cirka 510 Mkr. Omfinansieringen har möjliggjorts av företagets goda utveckling och kassaflöde sedan förvärvet.

Stofa är en dansk triple-play-operatör (bredband, kabel-TV och telefoni) som förser cirka 350 000 danska hushåll med kabel-TV och 40% av dessa även med bredband. Tjänsterna levereras i nära samarbete med 300 antennföreningar runt om i Danmark. Härutöver säljer Stofa även till slutabonnenter som erbjuds interaktiva TV-tjänster (betal-TV), bredband och IP-telefoni. 2010 omsatte Stofa 1 411 Mkr och EBITA uppgick till 117 Mkr. Antalet anställda är cirka 410.

-       Stofa har utvecklats synnerligen väl sedan vi förvärvade bolaget för ett och ett halvt år sedan. Bolagets försäljningsframgångar inom TV-kanaler och nya tjänster har bidragit till ett starkt kassaflöde och god lönsamhet, vilket medfört att vi på kort tid minskat nettoskulden med 40 procent. Fortsatt goda framtidsutsikter och stabila kassaflöden gör att vi kan genomföra denna omfinansiering och utdelning samt bibehålla en optimal kapitalstruktur i bolaget, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Omfinansieringen medför att cirka 510 Mkr betalas ut till Ratos, varav cirka 420 Mkr i januari och cirka 90 Mkr i mars. Ratos koncernmässigt bokförda värde på Stofa kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Omfinansieringen påverkar inte Ratos resultat. Ratos ägarandel uppgår till 99%.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 070-379 79 79
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 073-380 22 63