Omfinansiering av SB Seating - frigör ca 305 Mkr till Ratos

2011-12-22

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag SB Seating har beslutat att genomföra en omfinansiering om 250 MNOK och i samband därmed betala ut totalt 273 MNOK (cirka 315 Mkr) till ägarna varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om cirka 305 Mkr. Omfinansieringen har möjliggjorts av företagets goda utveckling och kassaflöde de senaste åren.

SB Seating utvecklar och producerar ergonomiska arbetsstolar i skandinavisk design för privat och offentlig kontorsmiljö. Gruppen marknadsför tre starka varumärken, HÅG, RH och RBM, som i huvudsak säljs genom återförsäljare. Koncernen finns idag representerad i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Benelux-länderna och Frankrike.

- Sedan Ratos förvärv 2007 har SB Seating genomfört ett stort antal förbättringsprojekt och bolaget har haft kommersiella framgångar med nya produkter och ökade marknadsandelar. Rörelseresultatet är idag högre än det var 2007, trots att omsättningen på grund av konjunkturläget är 17% lägre. Tack vare goda kassaflöden, en stark balansräkning och fortsatt goda framtidsutsikter kan vi genomföra denna omfinansiering, säger Ratos VD Arne Karlsson.

I samband med omfinansieringen betalar SB Seating ut totalt 273 MNOK till ägarna, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om totalt 264 MNOK (cirka 305 Mkr), varav cirka 220 MNOK betalas ut i december och 44 MNOK i mars. Omfinansieringen påverkar inte Ratos resultat. Ratos ägarandel i SB Seating uppgår till 85%.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 0703-79 79 79
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20