Omfinansiering av Anticimex - frigör 405 Mkr till Ratos

2011-03-30

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tillsammans med övriga ägare beslutat att genomföra en omfinansiering av dotterföretaget Anticimex om 476 Mkr, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om cirka 405 Mkr. Omfinansieringen har möjliggjorts av de senaste årens goda utveckling.

Anticimex är ett serviceföretag som erbjuder ett brett tjänstesortiment som skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer. I tjänsteutbudet ingår bland annat skadedjurssäkring, hygiensäkring, försäkringar, avfuktning, brandskydd samt överlåtelse- och energibesiktningar. Koncernen finns idag representerad i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna.

- Anticimex står i en klass för sig med 76 år av obruten tillväxt och vi ser fortsatt positiva framtidsutsikter för bolaget. De senaste årens goda kassaflöden och den starka balansräkningen möjliggör den omfinansiering som nu genomförs, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Ratos förvärvade Anticimex i början av 2006 och sedan dess har bolaget haft en stark utveckling. Omsättningen har ökat från 1 275 Mkr 2005 till 1 856 Mkr 2010 och rörelseresultatet (EBITA) från 114 Mkr till 198 Mkr.

Ratos ägarandel i Anticimex uppgår till 85%. Omfinansieringen uppgår till totalt 476 Mkr, varav Ratos erhåller 405 Mkr som betalas ut i april. Ratos koncernmässigt bokförda värde på Anticimex kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Omfinansieringen påverkar inte Ratos resultat.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63