MCC förvärvar Carriers buss-AC-verksamhet i Nordamerika

2011-03-22

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterföretag Mobile Climate Control (MCC) förvärvar Carriers buss-AC-verksamhet i Nordamerika för en köpeskilling (Enterprise Value) om 32,1 MUSD (cirka 200 Mkr). Ratos tillskjuter i samband med förvärvet kapital motsvarande cirka 115 Mkr.

Mobile Climate Control (MCC) erbjuder kompletta klimatsystem för tre huvudsakliga kundsegment: bussar, nyttofordon och militärfordon. Cirka 75% av bolagets försäljning sker i Nordamerika och 25% i Europa. De större produktionsanläggningarna finns i Toronto (Kanada), Goshen (USA), Norrtälje (Sverige) samt Wroclaw (Polen).

Den förvärvade verksamheten tillverkar AC-utrustning till stadsbussar, långfärdsbussar och skolbussar. Idag ingår verksamheten i den amerikanska koncernen Carrier Corporation, som ärendel av United Technologies Corporation. Förvärvet sker i form av en så kallad inkråmsaffär och den förvärvade verksamhetens produktionkommer att integreras i MCCs anläggningar i Nordamerika. I samband med transaktionen övertar MCC cirka 50 anställda.Verksamheten omsatte 2010 63,5 MUSD.

-  MCC har sedan tidigare en stark marknadsposition inom värme till bussegmentet i Nordamerika. Genom förvärvet får MCC även en ledande position inom kyla (AC) och blir en helhetsleverantör av värme/kyla-anläggningar till bussproducenterna.Vi ser stora samordningsmöjligheter och synergiermed MCCs befintliga verksamhet i Nordamerika, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till 32,1 MUSD (cirka 200 Mkr) och Ratos tillskjuter i samband med förvärvet kapital motsvarande cirka115 Mkr. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2011.

Ratos ägarandel i MCC uppgår till 100%.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clas Gunneberg, VD MCC, 08-402 21 41
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20