Kristina Linde utsedd till ny Ekonomichef i Ratos

2011-08-09

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Kristina Linde har utsetts till Ekonomichef i Ratos. Kristina kommer närmast från tjänsten som ansvarig för Ratos koncernredovisning.

Kristina Linde har sedan januari 2010 arbetat som ansvarig för Ratos koncernredovisning. Dessförinnan har Kristina i många år arbetat som auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på KPMG och tidigare även som skatterevisor på Skattemyndigheten.

- Kristina har under sina snart två år på Ratos visat djup kunskap inom redovisningsområdet och är en uppskattad medarbetare. Vi är därför nöjda med att vi funnit den mest kvalificerade kandidaten internt och är övertygade om att Kristina kommer att fortsätta utveckla vår kompetenta ekonomifunktion på ett förtjänstfullt sätt, säger Ratos vice VD Bo Jungner.

Kristina tillträder sin tjänst den 1 oktober. Ekonomidirektör Carina Strid lämnar som tidigare meddelats sin tjänst i slutet av september.


För ytterligare information:
Bo Jungner, vice VD, 08-700 17 00
Kristina Linde, Ekonomichef, 08-700 17 46
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20