Klaus Høeg-Hagensen ny VD på Stofa

2011-06-21

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Klaus Høeg-Hagensen har utsetts till ny VD för Ratos dotterföretag Stofa från den 1 augusti 2011. Klaus Høeg-Hagensen kommer närmast från Jyllands-Posten där han varit direktör sedan 2007.

Klaus Høeg-Hagensen är 41 år och har en bred erfarenhet från mediebranschen och konsumentnära företag, däribland Ecco Sko och Dansk Supermarked. Närmast kommer Klaus Høeg-Hagensen från Jyllands-Posten där han arbetat sedan 1995 och varit direktör sedan 2007. Klaus efterträder Ole Simonsen som sedan 2000 varit VD för Stofa. Ole Simonsen kommer att fortsätta i bolaget som arbetande vice ordförande, med ansvar för Stofas samarbete med antennföreningarna.

-­ Klaus Høeg-Hagensen har under många år arbetat i tidningsbranschen, en bransch som liksom kabel-TV-marknaden genomgått stora förändringar och anpassat sig till ny teknik och kundernas förändrade mediekonsumtion. Vi bedömer att dessa erfarenheter gör honom till en mycket lämplig VD för Stofa. Vi i styrelsen är övertygade om att Klaus tillsammans med ledningsgruppen och övriga medarbetare kommer att ytterligare stärka Stofas erbjudande och lönsamhet, säger Stofas styrelseordförande Lars Torpe Christoffersen.

-­ Ole Simonsen har efter 11 år som VD på Stofa beslutat att det är dags att lämna VD-rollen. Ole har varit drivande i att utveckla det Stofa som finns i dag, med ett starkt varumärke och en stark position på både TV- och bredbandsmarknaden. Vi är därför glada att Ole valt att fortsätta som vice ordförande och ansvara för vårt samarbete med antennföreningarna, fortsätter Lars Torpe Christoffersen.

Klaus Høeg-Hagensen tillträder sin tjänst den 1 augusti 2011.

Stofa är en dansk triple-play-operatör (bredband, kabel-TV och telefoni) som förser cirka 350 000 danska hushåll med kabel-TV och mer än 40% av dessa även med bredband. Tjänsterna levereras i nära samarbete med 300 antennföreningar runt om i Danmark. Härutöver säljer Stofa även till slutabonnenter som erbjuds interaktiva TV-tjänster (betal-TV), bredband och IP-telefoni.

För ytterligare information:
Per Frankling, Investment Director Ratos, 08-700 17 80
Lars Torpe Christoffersen, Styrelseordförande Stofa, +45 20 21 00 00
Klaus Høeg-Hagensen, tillträdande VD Stofa, +45 20 19 41 81
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20