Johan Wall avgår som VD för Bisnode

2011-10-10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Johan Wall avgår som VD och koncernchef för Ratos dotterbolag Bisnode. Fredrik Åkerman som är affärsområdeschef och CFO på Bisnode har utsetts till tillförordnad VD till dess att en ersättare finns på plats.

Styrelsen i Bisnode har beslutat att rekrytera en ny VD till Bisnode. Som tillförordnad VD har affärsområdeschef och CFO Fredrik Åkerman utsetts. Johan Wall har varit VD för Bisnode sedan 2008.

- Johan har under sina tre år som VD framgångsrikt implementerat en ny affärsplan och strategi samt genomdrivit den renodling av verksamheten som pågått under en tid. Johan har varit tydlig med att han inte kan förbinda sig långsiktigt till Bisnode. Därför har styrelsen beslutat att inleda rekryteringen av en ny VD som fullt ut kan fokusera på Bisnodes långsiktiga tillväxt, säger Bisnodes styrelse-ordförande Håkan Ramsin.

Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos intressebolag Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation. Bisnode är en av de ledande europeiska leverantörerna av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes informations-tjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Verksamhet bedrivs i 17 länder runt om i Europa.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Håkan Ramsin, Styrelseordförande Bisnode, 0705-90 16 20
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20