Inwido förvärvar Pro Tec Vinduer i Danmark

2011-04-29

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterföretag Inwido har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska fönsterföretaget Pro Tec Vinduer i Danmark. Förvärvet finansieras genom tillgängliga likvida medel i Inwido.

Pro Tec säljer och producerar fönster och dörrar i trä/aluminium och trä/glasfiber för de danska och engelska marknaderna. Pro Tec har en särskilt stark position bland arkitekter och entreprenadföretag inom industrisegmentet. Pro Tec har cirka 140 anställda och 2010 uppgick omsättningen till 170 MDKK.

- Pro Tecs sortiment av fönster och dörrar ligger rätt i tiden genom sin design, energieffektivitet och flexibilitet. Förvärvet stärker vårt erbjudande i Danmark och på övriga marknader samt passar väl in i vår satsning på nya och innovativa produkter, säger Inwidos VD Håkan Jeppsson.

Förvärvet är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.


För ytterligare information:
Thomas Hofvenstam, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Håkan Jeppsson, VD Inwido, 010-451 45 51
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20