Förvärv av Canal Digital kabel-TV i Danmark genomförs ej

2011-07-26

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterföretag Stofa tecknade i januari avtal om förvärv av Canal Digitals danska kabel-TV-verksamhet. Mot bakgrund av att möjligheten att erhålla ett godkännande från konkurrensmyndigheten är låg, har Telenor och Ratos beslutat att avbryta processen.

I slutet på mars meddelade den danska konkurrensmyndigheten att en fördjupad konkurrensprövning skulle inledas. Intensiva diskussioner har förts med konkurrensmyndigheten, men bedömningen är att möjligheten att erhålla ett godkännande är låg. I samråd med Telenor har Ratos därför beslutat att avbryta processen.

- Det är självfallet tråkigt att vi inte nått i mål i diskussionerna med konkurrensmyndigheten och därför måste avbryta förvärvsprocessen, säger Ratos VD Arne Karlsson.

- Stofa har hittills överträffat våra förväntningar i samband med förvärvet och vår ursprungliga affärsplan byggde uteslutande på en fortsatt organisk utveckling av verksamheten. Canal Digital hade dock kompletterat Stofa väl och hade kunnat skapa mervärden, både för kunderna och för Stofa, fortsätter Arne Karlsson.

Stofa är en dansk triple-play-operatör (bredband, kabel-TV och telefoni) som förser cirka 350 000 danska hushåll med kabel-TV och 40% av dessa även med bredband. Tjänsterna levereras i nära samarbete med 300 antennföreningar runt om i Danmark. Härutöver säljer Stofa även till slutabonnenter som erbjuds interaktiva TV-tjänster (betal-TV), bredband och IP-telefoni.

 

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63