Bo Jungner utsedd till vice VD i Ratos

2011-05-12

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Bo Jungner har utsetts till vice VD i Ratos, med ansvar för ekonomi, administration och compliance. Bo kommer därtill även fortsättningsvis att som Investment Director arbeta med Ratos innehav.

Bo Jungner har sedan 1998 arbetat på Ratos med investeringar och som bolagsansvarig. Bo är civilekonom och har tidigare i många år arbetat med företagsaffärer, däribland på SEB Enskilda och Brummer & Partners. Förutom att ansvara för ekonomi, administration och compliance kommer Bo även fortsättningsvis att arbeta som Investment Director.

Bo kommer delvis att ta över arbetsuppgifter från Ratos Ekonomidirektör Carina Strid, som kommer att lämna sin tjänst i slutet av september.

- Inom Ratos verksamhetsområde finns alltid komplexa frågor med många dimensioner som måste hanteras. Detta gäller inte minst frågor inom områdena ekonomi och juridik. Därför är jag mycket glad att vi kan samla detta arbete i en organisation under Bo Jungners ledning, säger Ratos VD Arne Karlsson.

- Carina Strid har efter nio år, varav de tre senaste som Ekonomidirektör, valt att sluta på Ratos. Hon har gjort ett fantastiskt arbete då hon byggt upp en av, vågar jag påstå, börsens mest kompetenta ekonomiavdelningar. Carina besitter en bred och djup kompetens inom ekonomiområdet som vi kommer att sakna, fortsätter Arne Karlsson.

Förutom Bo Jungner är även Leif Johansson vice VD med ansvar för Investeringsorganisationen.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Carina Strid, Ekonomidirektör, 08-700 17 53
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20