Bisnode förvärvar Lindorff Decision och Lindorff Match i Norge

2011-02-22

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterföretag Bisnode har förvärvat kreditinformationsföretaget Lindorff Decision och 90,1% av marknadsinformationsföretaget Lindorff Match i Norge från Lindorff. Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till cirka 242 Mkr och finansieras genom tillgängliga medel i Bisnode.

Lindorff Decision levererar kreditinformation och beslutstödssystem (Credit Solutions) och Lindorff Match marknadsinformation (Marketing Solutions). Företagen är verksamma på den norska marknaden och kommer att integreras med Bisnodes befintliga verksamhet och databaser.

Lindorff Decision och Match omsatte 2010 tillsammans cirka 115 miljoner kronor, hade cirka 26 miljoner kronor i rörelseresultat (EBITA) och har 37 medarbetare.

- Förvärven stärker vår marknadsposition i Norden och Bisnode blir nu den ledande leverantören av kredit- och marknadsinformationslösningar på den norska marknaden. Förvärven kompletterar Bisnodes verksamhet mycket väl och väntas ge betydelsefulla synergieffekter och skapa tillväxtmöjligheter, säger Bisnodes VD och koncernchef Johan Wall.

Förvärvet är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%.

För ytterligare information:
Johan Wall, VD och koncernchef Bisnode, 08-558  059 31
Henrik Joelsson, Investment Director Ratos, 070-513 43 21
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63