Biolin Scientific förvärvar Sophion Bioscience

2011-07-06

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Biolin Scientific har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i danska Sophion Bioscience A/S. Säljare är NeuroSearch A/S samt ett antal riskkapitalbolag. Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till cirka 145 MDKK (175 Mkr) samt ytterligare 10 MDKK som betalas ut om försäljningsmålen för 2011/12 nås. Ratos tillskjuter i samband med förvärvet cirka 50 Mkr.

Sophion Bioscience är en dansk tillverkare inom Automated Patch Clamping (APC) och säljer instrument, testplattor samt service. APC-tekniken används för studier av jonkanaler som är ett växande område inom läkemedelsforskning då jonkanalernas funktionssätt har stor påverkan på många sjukdomar. Patch Clamping-tekniken belönades med Nobelpriset i medicin 1991.

Sophion Bioscience är marknadsledande inom sitt segment och bland kunderna finns flertalet större läkemedelsbolag. Bolaget har 50 anställda och säljer globalt genom egen säljkår samt distributörer. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn. Under 2010 omsatte Sophion 83 MDKK och hade ett rörelseresultat (EBITA) om 8 MDKK.

Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för forskning, utveckling, kvalitetskontroll och klinisk diagnostik. Bolagets största marknadsnisch är nanoteknik, främst materialvetenskap och biofysik. Kunderna finns i hela världen och är främst forskare inom akademin, forskningsinstitut och den industriella sektorn. Biolin omsatte 2010 142 Mkr och hade ett rörelseresultat om 12 Mkr.

- Hittills har Biolin haft sin styrka inom Material Science samtidigt som vi arbetat för ökad närvaro inom Life Science. Med Sophions starka ställning inom Life Science får vi nu möjlighet att nå nya kundgrupper. Sophion har god tillväxt och en växande installerad bas av instrument som driver försäljningen av förbrukningsvaror, säger Biolins Scientifics VD Jan Wahlström.

- Vi har en tydlig förvärvsstrategi för Biolin och nu har vi kommit i mål med ett av de bolag som vi hade högt upp på vår lista, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Köpeskillingen för förvärvet (Enterprise Value) uppgår till cirka 145 MDKK (175 Mkr) samt ytterligare 10 MDKK som betalas ut om försäljningsmålen för 2011/12 nås. Ratos tillför cirka 50 Mkr. Förvärvet beräknas slutföras under tredje kvartalet 2011.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Jan Wahlström, VD Biolin Scientific, 0732-323 926
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63