Arve Johan Andresen ny VD i Jøtul

2011-09-29

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Arve Johan Andresen har utsetts till ny VD för Ratos dotterföretag Jøtul från den 1 november 2011. Arve Johan Andresen har innehaft ledande befattningar i flera internationella företag.

Arve Johan Andresen, född 1961, har bland annat varit VD för norska Lærdal Medical och dess­förinnan varit verksam inom Nestlé och McKinsey & Co. Närmast kommer Arve Johan Andresen från Northzone Ventures där han varit Partner sedan 2001. Under denna period har han aktivt deltagit i utvecklingen av ett flertal bolag inom olika branscher. Dessutom har Arve Johan, inom och utanför Northzone Ventures, haft rollen som styrelsemedlem/styrelseordförande i ett flertal företag. Arve Johan Andresen efterträder Erik Moe som sedan 1999 varit VD för Jøtul.

­ Arve Johan Andresen har en mångårig erfarenhet från internationell verksamhet. Bland annat hans breda erfarenheter från att utveckla företag, i kombination med hans personliga egenskaper, gör honom till en mycket lämplig VD för Jøtul. Vi i styrelsen är övertygade om att Arve Johan tillsammans med ledningsgruppen och övriga medarbetare kommer att fortsätta utveckla Jøtuls verksamhet och konkurrenskraft, säger Jøtuls styrelseordförande Anders Lindblad.

Arve Johan Andresen tillträder sin tjänst den 1 november 2011.

Norska Jøtul är Europas största tillverkare av braskaminer med tillverkning i Norge, Danmark, Frankrike, Polen och USA. Företaget har anor från 1853 och produkterna säljs globalt, främst genom specialbutiker men även på "gör-det-själv"-marknaden.

För ytterligare information:
Per Frankling, Investment Director Ratos, 070-268 59 08
Anders Lindblad, Styrelseordförande Jøtul, 070-551 87 72
Arve Johan Andresen, tillträdande VD Jøtul, +45 20 788 446
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63