Arcus-Gruppen förvärvar 51% i Excellars

2011-07-11

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


Ratos dotterbolag Arcus-Gruppen har tecknat avtal om att förvärva 51% av aktierna i den norska vingrossisten Excellars AS. Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till 65 MNOK. Säljare är Geir Eikeland genom Exworks AS.

Excellars är Norges sjätte största vinleverantör med varumärken som Allesverloren, Casa Vinicola Botter, Francois Lurton och Vignobles André Lurton. Omsättningen uppgick 2010 till 94 MNOK och rörelseresultatet (EBITA) till 21 MNOK.

- Excellars har, liksom vår egen vinverksamhet, haft stora framgångar på den norska marknaden de senaste åren.  Excellars har många storsäljare bland sina viner och kommer att komplettera Arcus övriga sortiment väl. Tillsammans blir Arcus-Gruppen och Excellars den ledande vinimportören i Norge, säger Arcus-Gruppens VD Otto Drakenberg.

Arcus-Gruppen är Norges ledande spritproducent och en av Nordens största vinleverantörer genom Vingruppen, Vinordia och Arcus Wine Brands. Bland gruppens mer kända spritvarumärken finns Braastad Cognac, Linie Aquavit, Løiten och Vikingfjord Vodka. 2010 uppgick omsättningen till 1 632 MNOK och rörelseresultatet (EBITA) till 131 MNOK. Ratos ägarandel i Arcus-Gruppen uppgår till 83%.

Köpeskillingen för förvärvet (Enterprise Value) uppgår till 65 MNOK (cirka 75 Mkr). Förvärvet kommer sannolikt i sin helhet att finansieras genom tillgängliga kreditfaciliteter i Arcus-Gruppen. Förvärvet är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och förväntas slutföras i september.


För ytterligare information:
Susanna Campbell, Investment Director Ratos, 0702-10 87 53
Otto Drakenberg, VD Arcus-Gruppen, +47 48 12 07 91
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63