Antal A- och B-aktier i Ratos

2011-03-31

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9§ lagen om handel med finansiella instrument.

Sedan bolagsstämman 2003 finns ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att stämpla om A-aktier till B-aktier i bolagsordningen. Detta innebär att ägare av A-aktier har en kontinuerlig möjlighet att genomföra en konvertering till B-aktier. I mars 2011 stämplades 5 000 A-aktier i Ratos om till B-aktier, vilket påverkar antalet röster i bolaget.

Efter den senaste konverteringen i mars uppgår totalt antal A-aktier i Ratos till 42 318 530 (78% av rösterna) och B-aktier 119 751 918 (22% av rösterna). Totalt antal röster är 54 293 722.


För ytterligare information:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63