2011

Sök bland pressmeddelanden
 
Datum Pressmeddelanden
Omfinansiering av Stofa - frigör ca 510 Mkr till Ratos
Bisnode tecknar avtal om att sälja WLW
Omfinansiering av SB Seating - frigör ca 305 Mkr till Ratos
Contex Group säljer Z Corporation och Vidar till 3D Systems
Lars Pettersson ny VD för Bisnode
Delårsrapport januari-september 2011
Telefonkonferens 9 november i samband med delårsrapport
Stofa förvärvar del av Canal Digital kabel-TV i Danmark
Euromaint renodlar och säljer Euromaint Industry
Ratos valberedning och årsstämma 2012
Johan Wall avgår som VD för Bisnode
Arve Johan Andresen ny VD i Jøtul
Delårsrapport januari-juni 2011
Telefonkonferens 19 augusti i samband med delårsrapport
Kristina Linde utsedd till ny Ekonomichef i Ratos
Förvärv av Canal Digital kabel-TV i Danmark genomförs ej
Arcus-Gruppen förvärvar 51% i Excellars
Ratos säljer Medisize till Phillips Plastics
Biolin Scientific förvärvar Sophion Bioscience
Ratos erhåller 290 Mkr i utdelning från Inwido
Klaus Høeg-Hagensen ny VD på Stofa
Antal A- och B-aktier i Ratos
Bo Jungner utsedd till vice VD i Ratos
Delårsrapport januari-mars 2011
Telefonkonferens 5 maj i samband med delårsrapport
Inwido förvärvar Pro Tec Vinduer i Danmark
Kommuniké från Ratos årsstämma den 5 april 2011
Antal A- och B-aktier i Ratos
Omfinansiering av Anticimex - frigör 405 Mkr till Ratos
Ratos erhåller 130 Mkr i utdelning från Arcus
MCC förvärvar Carriers buss-AC-verksamhet i Nordamerika
Ratos förvärvar Finnkino
Ratos årsredovisning 2010 offentlig
Ratos äger 97,57% av kapital och röster i Biolin Scientific efter den förlängda acceptperioden
Kallelse till Årsstämma 5 april 2011
Bisnode förvärvar Lindorff Decision och Lindorff Match i Norge
Bokslutskommuniké 2010
Telefonkonferens 17 februari i samband med bokslutskommuniké
Otto Drakenberg utsedd till ny VD för Arcus-Gruppen
Ratos äger 95% av kapital och röster i Biolin Scientific efter den förlängda acceptperioden
Stofa förvärvar Canal Digital kabel-TV i Danmark