Telefonkonferens 4 november i samband med delårsrapport

2010-11-01

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Torsdagen den 4 november publicerar Ratos sin delårsrapport för januari - september 2010.

Rapporten offentliggörs ca kl 8.30.

Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på www.ratos.se.

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. Presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se.

För frågor vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20