Telefonkonferens 18 februari i samband med bokslutskommuniké

2010-02-15

Torsdagen den 18 februari publicerar Ratos sin bokslutskommuniké för 2009.

  • Rapporten offentliggörs ca kl 8.30.
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se.
  • Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. Presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.
  • Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se.


För frågor vänligen kontakta:
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20