Ratos säljer innehavet i Camfil

2010-11-11

Ratos har ingått avtal om försäljning av hela sitt innehav i Camfil till huvud-ägarna, familjerna Larson och Markman, för 1 325 Mkr. Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om cirka 610 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om 13%.

Camfil är världsledande inom renluftsteknik och luftfilter. Koncernens produkter och tjänster bidrar till en god inomhusmiljö samt skyddar känsliga tillverkningsprocesser och omgivande miljö. Tillverkning sker vid 23 anläggningar i fyra världsdelar och koncernen är representerad med dotterbolag och agenter i mer än 50 länder. Antalet anställda uppgår till cirka 3 400.

I samband med utköpet av Farr från Nasdaq i början av 2000 förvärvade Ratos cirka 30% av Camfil från grundarfamiljerna Larson och Markman för 450 Mkr. Camfils omsättning har vuxit från 2 277 Mkr 2000 till 4 503 Mkr 2009 medan rörelseresultatet (EBITA) har ökat från 96 Mkr till 417 Mkr.

- Vi har varit delägare i familjeföretaget Camfil i snart elva år. Under denna tid har Camfil gått från att vara en ledande aktör i Europa till att bli global marknadsledare. Camfil har nu uppnått de operativa och strategiska mål som vi gemensamt utarbetat. Att vi nu säljer tillbaka aktierna till familjerna Larson och Markman är ett exempel på att Ratos kan vara en partner och stabil samägare under perioder av stora förändringar i familjeföretag, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Försäljningspriset på aktierna (equity value) uppgår till cirka 1 325 Mkr och Ratos exitvinst uppgår till cirka 610 Mkr, beräknat på det koncernmässigt bokförda värdet per den 30 september 2010 inklusive det lån (cirka 535 Mkr) som togs upp i samband med att Ratos refinansierade innehavet 2008. Den årliga genomsnittliga avkastningen (IRR) uppgår, under de närmare elva år Ratos ägt Camfil, till 13%. Försäljningen av Ratos aktier väntas slutföras senast i januari 2011.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63