Ratos säljer Superfos

2010-12-16

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos och meddelägaren IK Investment Partners har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Superfos Industries a/s till RPC Group Plc för ca 200 MEUR (aktievärde), varav Ratos andel uppgår till ca 64 MEUR (ca 585 Mkr). Försäljningen innebär ett exitresultat för Ratos om ca -70 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 2%.

Superfos är en internationell förpackningskoncern med verksamhet i 24 länder, huvudsakligen i Europa. Bolaget utvecklar, producerar och säljer formsprutade plastförpackningar till livsmedels-, färg- och kemiindustrin. Antalet anställda uppgår till ca 1 300 och huvudkontoret ligger i Danmark.

Ratos förvärvade 1999 tillsammans med IK Investment Partners tre divisioner i Superfos från amerikanska Ashland Inc, vilka tidigare under året köpt ut Superfos från Köpenhamnsbörsen. Ratos har totalt investerat 471 Mkr och ägarandelen uppgår till 33%. Över åren har koncernen renodlats mot förpackningar och idag är Superfos en av de större aktörerna i Europa inom formsprutade plastförpackningar. 2009 omsatte Superfos 295 MEUR och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 28 MEUR (justerat för den sålda verksamheten i USA samt jämförelsestörande poster).

- Superfos har gått från att vara ett konglomerat till att bli ett renodlat förpackningsföretag, vilket tog flera år att genomföra och påverkade både omsättnings- och resultatutveckling. Nu är denna renodling och ompositionering slutförd och vi kan konstatera att Superfos idag, mycket tack vare genomförda strukturåtgärder och en ökad satsning på produktinnovationer, har en god lönsamhet och en stark position på marknaden i Europa, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Försäljningspriset på aktierna (equity value) uppgår till ca 200 MEUR, varav Ratos andel uppgår till ca 64 MEUR (ca 585 Mkr) och Ratos exitresultat uppgår till ca -70 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i Superfos per den 30 september 2010. Det slutgiltiga exitresultatet kommer bl a att påverkas av Ratos resultatandel från Superfos under tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande. Den årliga genomsnittliga avkastningen (IRR) uppgår, under de elva år Ratos ägt Superfos, till ca 2%.

RPC Group Plc är en av Europas största tillverkare av förpackningar av hårdplast med verksamhet i 11 länder och ca 6 000 anställda. RPC Group är noterat på London Stock Exchange och hade det brutna räkenskapsåret 2009/2010 en omsättning om 719,9 MGBP och ett justerat rörelseresultat (justerat EBIT) om 40,9 MGBP.

Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande samt är förbehållen särskilda finansieringsvillkor. Försäljningen väntas slutföras under det första kvartalet 2011.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20