Ratos säljer Haglöfs till Asics - exitvinst ca 765 Mkr

2010-07-12

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Haglöfs till japanska Asics för ca 1 000 Mkr. Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om netto ca 765 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 30%. Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.


Haglöfs är ett av de ledande outdoor-varumärkena i Europa och utvecklar, marknadsför och säljer högkvalitativ utrustning för ett aktivt uteliv såsom ryggsäckar, sovsäckar, kläder och skor. Idag finns Haglöfs representerat i 18 länder i Europa samt i Japan. Haglöfs har ca 120 anställda och huvudkontoret ligger i Avesta.

Ratos blev ägare till 100% av Haglöfs i samband med förvärvet av Atle 2001 och har varit ägare av bolaget sedan dess. Haglöfs har under denna tid gått från att vara en ledande aktör i Norden till att bli ett av de ledande varumärkena inom outdoor i Europa. Haglöfs omsättning har sedan 2001 vuxit från 195 Mkr till 590 Mkr 2009 och försäljningen utanför Norden har ökat från 21 Mkr till 236 Mkr. Expansionen har skett under god lönsamhet och rörelseresultatet (EBITA) har ökat från 11 Mkr 2001 till 65 Mkr 2009.

- Haglöfs är ett fantastiskt företag som genom sina kvalitetsprodukter och ett starkt varumärke skapat en unik position inom outdoorbranschen. Nu står Haglöfs inför nästa steg i sin internationella expansion där vi finner det naturligt att en industriell aktör som Asics tar över som ägare. Vi bedömer att Asics kan stötta Haglöfs på bästa sätt i den fortsatta tillväxten utanför Europa, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Försäljningspriset på aktierna (equity value) uppgår till ca 1 000 Mkr och Ratos exitvinst uppgår netto till ca 765 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i Haglöfs per den 31 mars 2010. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bl a att påverkas av Ratos resultatandel från Haglöfs under tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande. Under de drygt nio år Ratos ägt Haglöfs har den årliga genomsnittliga avkastningen (IRR) uppgått till ca 30%. Försäljningen väntas slutföras under det tredje kvartalet. 

Asics är baserade i Japan och är ett av världens största sportskoföretag. Asics omsatte det brutna räkenskapsåret 2009/2010 ca 18 miljarder kronor och har ca 5 350 anställda.

Försäljningen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Mats Hedblom, VD Haglöfs, 0705-28 70 07
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63