Ratos offentliggör tillägg till erbjudandehandling

2010-07-06

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller Japan. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

 

Ratos offentliggör idag tillägg till tidigare offentliggjord erbjudandehandling avseende Ratos kontanterbjudande till aktieägarna i HL Display att överlåta samtliga aktier av serie B i HL Display till Ratos.

 

Tillägget till erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att HL Displays styrelse den 5 juli 2010 offentliggjorde ett uttalande avseende Ratos erbjudande.

 

Tillägget till erbjudandehandlingen finns tillgängligt på www.ratos.se, www.abgsc.se och www.remium.se.

 

Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas löpa från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 augusti 2010.

 

 

Stockholm den 6 juli 2010
Ratos AB
Styrelsen

 

För ytterligare information:

Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63