Ratos offentliggör erbjudandehandling

2010-06-21

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller Japan. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. 

Ratos offentliggör idag erbjudandehandlingen avseende Ratos kontanterbjudande till aktieägarna i HL Display att överlåta samtliga aktier av serie B i HL Display till Ratos i enlighet med bestämmelserna om budplikt.

Erbjudandehandlingen kommer att distribueras till direktregistrerade aktieägare i HL Display och kan beställas hos ABG Sundal Collier per telefon 08-566 286 00. Erbjudandehandlingen tillhandahålls också av Ratos, Drottninggatan 2, 111 96 Stockholm, ABG Sundal Collier, Regeringsgatan 65, 5tr, 103 89 Stockholm och Remium, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på www.ratos.se, www.abgsc.se samt www.remium.se.

Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas löpa från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 augusti 2010.

 

Stockholm den 21 juni 2010
Ratos AB
Styrelsen

 

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20