Ratos förvärvar Stofa av TeliaSonera

2010-07-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 

Ratos har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i den danska triple-play-operatören Stofa för en köpeskilling (enterprise value) om 1 090 MDKK. Säljare är TeliaSonera. Ratos tillför ca 528 MDKK i eget kapital.

Stofa är en dansk triple-play-operatör (bredband, kabel-TV och telefoni) som förser ca 350 000 hushåll med kabel-TV och 40% av dessa även med bredband. Tjänsterna levereras i nära samarbete med 300 antennföreningar runt om i Danmark. Härutöver säljer Stofa även till slutabonnenter som erbjuds interaktiva TV-tjänster (betal-TV), bredband och IP-telefoni.

Stofa grundades 1959 och 1995 förvärvades bolaget av Telia. Idag är Stofa Danmarks näst största leverantör av kabel-TV och den fjärde största av bredband. Stofa ledde introduktionen av bredband via kabel-TV-nätet i Danmark och har under senare år i snabb takt erbjudit kunderna digital-TV, bl a genom en avancerad box som erbjuder kunderna en mängd interaktiva tjänster. Stofa har 470 anställda och omsatte 2009 1 024 MDKK med ett rörelseresultat (EBITA) om 92 MDKK. Huvudkontoret ligger i Horsens på Jylland.

- Stofa har en stark position på den danska kabel-TV- och bredbandsmarknaden. Under de senaste åren har stora investeringar gjorts i teknik och nät för att uppnå hög kvalitet och kapacitet för att möjliggöra ett större tjänsteutbud. Stofa samarbetar med ett stort antal danska antennföreningar och genom att erbjuda ett än intressantare innehåll och bättre tjänster för kunderna väntas försäljning och lönsamhet förbättras, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Ratos ägarandel uppgår till 100%. Köpeskillingen (enterprise value) för förvärvet uppgår till 1 090 MDKK, varav Ratos tillför ca 528 MDKK i eget kapital. Förvärvet beräknas slutföras under tredje kvartalet 2010.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 0733-80 22 63