Ratos förvärvar KVD Kvarndammen

2010-11-29

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i auktions- och värderings­företaget KVD Kvarndammen AB för en köpeskilling (Enterprise Value) om 550 Mkr. Säljare är Sjätte AP-fonden samt grundarna. Ratos tillför ca 360 Mkr i eget kapital.

Kvarndammen (KVD) är Sveriges största oberoende förmedlare av personbilar. Företaget, som grundades 1991, driver auktionssajten kvd.se där förmedling av personbilar, tunga fordon, maskiner samt konkursbon och överskottspartier sker vid veckovisa nätauktioner. KVD Kvarndammen har 12 anläggningar i Sverige där alla förmedlade varor besiktigas inför försäljning. I bolaget ingår Sveriges största värderingsportal för personbilar, bilpriser.se.

KVD Kvarndammen tar idag försäljningsuppdrag enbart från företag och myndigheter. 2009 såldes drygt 18 000 fordon och 14 000 andra auktionsobjekt på kvd.se. Intäkterna består av kommission på förmedlade objekt och tjänster. Bolaget har 165 anställda och huvudkontoret ligger i Göteborg. 2009 omsatte KVD Kvarndammen 217 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 36 Mkr.

- Kvarndammen har en unik affärsmodell då de med sitt oberoende, höga antal unika besökare och sin transparens skapar förutsättning för ett marknadspris och därmed värde för både köpare och säljare. Då Kvarndammen fortfarande är en liten aktör ser vi att det finns goda förutsättningar att ta marknadsandelar och därtill finns förutsättningar att expandera inom nya områden, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Ratos ägarandel uppgår till 100%. Köpeskillingen (Enterprise Value) för förvärvet uppgår till 550 Mkr, varav Ratos tillför ca 360 Mkr i eget kapital. Förvärvet är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och förväntas slutföras senast i januari.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, via VD-assistent Nina Aggebäck 076-125 09 01
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20