Ratos årsredovisning 2009 offentlig

2010-03-16

Ratos årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som har efterfrågat denna information och kan även beställas via hemsidan.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 12.

Årsstämman hålls torsdagen den 15 april 2010 kl.17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.För ytterligare information kontakta:
Emma Rheborg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 20