Ratos äger 99,3% av kapitalet och 99,7% av rösterna i HL Display efter den förlängda acceptperioden

2010-08-30

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller Japan. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Ratos äger totalt 3 652 096 aktier av serie A och 27 084 727 aktier av serie B, motsvarande 99,3% av kapitalet och 99,7% av rösterna i HL Display efter utgången av den förlängda acceptperioden i Ratos erbjudande till aktieägarna i HL Display. Redovisning av likvid till aktieägarna som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptperioden förväntas påbörjas den 3 september 2010.

Baserat på slutgiltig sammanräkning av accepter inkomna under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 27 augusti 2010, har ytterligare 203 542 aktier av serie B, motsvarande 0,7% av kapitalet och 0,3% av rösterna i HL Display lämnats in i erbjudandet. Detta innebär att erbjudandet accepterats av innehavare till sammanlagt 3 243 028 aktier av serie B, motsvarande 10,5% av kapitalet och 5,0% av rösterna i HL Display.

För de aktieägare i HL Display som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptperioden förväntas redovisning av likvid att påbörjas i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga den 3 september 2010.

Ytterligare förlängning av acceptperioden kommer inte att ske.

För ytterligare information
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20