Bokslutskommuniké 2009

2010-02-18

  • Resultat före skatt 1 375 Mkr (5 671)
  • Resultat per aktie före utspädning 5,32 kr (32,62)
  • Förslag till utdelning 9,50 kr per aktie (9) 
  • Sammantaget god utveckling i innehaven 
  • Ratos-aktiens totalavkastning +47% 

Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås).

 

Stockholm den 18 februari 2010

Arne Karlsson

Verkställande direktör

 

 

För ytterligare information:

Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00

Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20