Nya utnämningar inom Ratos

2010-05-11

Emma Rheborg har utsetts till informations- och IR-chef på Ratos från och med den 1 juni 2010. Emma, som varit IR-ansvarig på Ratos sedan 2007, får det samlade ansvaret för information och investerar relationer (IR) i samband med att nuvarande informationschef, Clara Bolinder-Lundberg, övergår i en ny befattning som ansvarig för bl a Ratos varumärke, ägar- och bolagsstyrning samt Ratos samlade arbete inom Corporate Responsibility och Issue Management.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 08-700 17 63