Leif Johansson ny vice VD i Ratos

2010-01-21

Leif Johansson, idag Investment Director i Ratos, har utsetts till ny vice VD och Chief Operating Officer.

Leif Johansson har varit anställd i Ratos sedan 2004 och är för närvarande Investment Director med ansvar för två innehav och halva investeringsorganisationen. Leif, som har en ingenjörs- och ekonomutbildning, har tidigare haft chefsbefattningar inom bl a LB-Invest och Procuritas.

- Som en naturlig utveckling av att Ratos fortsätter att växa anpassar vi nu vår organisationsstruktur. Detta innebär bl a att Leif Johansson blir vice VD och Chief Operating Officer (COO) med huvudansvar för hela investeringsorganisationen. Leif har lång industriell erfarenhet och stor kunskap om hur ett framgångsrikt professionellt ägande skall utövas, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Leif Johansson efterträder Thomas Mossberg som vid uppnådd avtalsenlig pensionsålder övergick till tjänsten som Senior Advisor hösten 2008.  Henrik Blomé, Susanna Campbell, Per Frankling, Thomas Hofvenstam och Henrik Joelsson har samtidigt utsetts till nya Investment Directors i Ratos.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Leif Johansson, vice VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63