Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 oktober

2010-10-07

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos avhöll extra bolagsstämma den 6 oktober 2010 i Norra Latin, Stockholm.

Stämman beslutade i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget gällande överlåtelse av högst 3 000 stamaktier, motsvarande högst 2% av antalet aktier och andelen röster, i dotterbolaget 

HL Förvaltning i Stockholm AB till anställda m fl i HL Display-koncernen.

Stämman beslutade även i enlighet med förslaget gällande överlåtelse av högst 2 825 000 aktier, motsvarande högst 1,6% av antalet aktier och andelen röster, i dotterbolaget Stofa Holding ApS till anställda m fl i Stofa Holding-koncernen.

 

För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63