Delårsrapport januari-september 2010

2010-11-04

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 

  • Resultat före skatt 2 047 Mkr (766)
  • Resultat per aktie före utspädning 9,86 kr (3,09)
  • Sammantaget god utveckling i innehaven
  • Förvärv av HL Display, Stofa och RM Group
  • Haglöfs avyttrat - exitvinst 783 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning +31%

 

Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås).

 

Stockholm den 4 november 2010
Ratos AB (publ)

 

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08- 700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20