Delårsrapport januari - mars 2010

2010-05-06

  • Resultat före skatt 247 Mkr (150)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,81 kr (0,56)
  • Sammantaget tillfredställande utveckling i innehaven
  • Ratos-aktiens totalavkastning +29%

Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås).

Stockholm den 6 maj 2010

 

Arne Karlsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20