Antal A- och B-aktier i Ratos

2010-12-30

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9§ lagen om handel med finansiella instrument.


Sedan bolagsstämman 2003 finns ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att stämpla om A- till B-aktier i bolagsordningen. Detta innebär att ägare av A-aktier har en kontinuerlig möjlighet att genomföra en konvertering till B-aktier. I december 2010 stämplades 2 000 A-aktier i Ratos om till B-aktier, vilket påverkar antalet röster i bolaget.

Efter den senaste konverteringen i december uppgår totalt antal A-aktier i Ratos till 42 323 530 (78% av rösterna) och B-aktier 119 746 918 (22% av rösterna). Totalt antal röster är 54 298 222.

För ytterligare information:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63