Antal A- och B-aktier i Ratos

2010-09-30

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9§ lagen om handel med finansiella instrument.

Sedan bolagsstämman 2003 finns ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att stämpla om A- till B-aktier i bolagsordningen. Detta innebär att ägare av A-aktier har en kontinuerlig möjlighet att genomföra en konvertering till B-aktier. I september 2010 stämplades 3 000 A-aktier i Ratos om till B-aktier, vilket påverkar antalet röster i bolaget.

Efter den senaste konverteringen i september uppgår totalt antal A-aktier i Ratos till 42 325 530 (78% av rösterna) och B-aktier 119 744 918 (22% av rösterna). Totalt antal röster är 54 300 022.

 

För ytterligare information:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20